Početna

lovato

Auto Gas Endre Novi Sad

Tečni naftni gas

Liquid Petroleum Gas

Tečni naftni gas (TNG ili na engleskom Liquid Petroleum Gas (LPG). Pod tečnim naftnim gasom podrazumevaju se tečni ugljovodonici, odnosno propan (C3H8), butan (C4H10) i njihove smeše prema odgovarajućim standardima za TNG (propan-butan 35:65), kao i drugi tecni naftni gasovi čiji pritisak na temperaturi od 70 stepeni C nije viši od 31 bar, a gustina tečne faze na temperaturi od 50 stepeni C nije manja od 0,4 kg/dm3, odnosno pod tečnim naftnim gasovima podrazumevamo ugljovodonike…

Auto Gas

Ugradnja auto gasa

Vršimo ugradnju auto-gasa za monopoint i karburatorske sisteme. U našem servisu se ugrađuju isključivo kvalitetni i originalni gasni uređaji AC i Lovato.
Navedeni uređaji su zadnjih desetak godina jedni od najboljih i najrasprostranjenijih na tržištu. Takođe na svaki ugrađeni uređaj dajemo i garanciju na ispravnost do tri godine, ili do 100.000 pređenih kilometara.

Reatest

Priprema za reatest

Nakon izvršene ugradnje auto-gas uređaja kod nas se može izvršiti Atest vozila i dobijate potvrdu sa Fakulteta Tehničkih Nauka o ispravnosti ugrađenog auto-gasa u vaš automobil.

Takođe vršimo i pripremu vašeg vozila za re-atest.

  • zamena boce
  • zamena multi-ventila
  • zamena creva gasa
  • kontrola od strane ovlašćenih lica
    sa Fakulteta Tehničkih Nauka